Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Ekerö kommun

Det går 1,4 journalister på tusen invånare i Ekerö.

Det gör kommunen till den 19:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Ekerö kommer på plats 19. 1,4 Ekerö: 1,4
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 38 journalister i Ekerö kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 36. Här är alltså journalisterna ganska ”normalt” representerade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

76 procent av journalisterna i Ekerö bor i utpräglade villaområden.

5 procent av journalisterna i Ekerö bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Stockholms län är Stockholm med 4,9 journalister per tusen invånare. Ekerö kommer på 8:e plats, av 26.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Botkyrka 0,6 · Salem 0,7 · Upplands-Bro 1,0 · Stockholm 4,9.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till storstäderna i Svealand: Nacka 2,9 · Täby 1,3 · Nynäshamn 1,1 · Vallentuna 1,0 · Håbo 0,5.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.