Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Järfälla kommun

Det går 0,6 journalister på tusen invånare i Järfälla.

Det gör kommunen till den 125:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Järfälla kommer på plats 125. 1,4 Järfälla: 0,6
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 44 journalister i Järfälla kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 95. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

68 procent av journalisterna i Järfälla bor i utpräglade villaområden.

22 procent av journalisterna i Järfälla bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Stockholms län är Stockholm med 4,9 journalister per tusen invånare. Järfälla kommer på 20:e plats, av 26.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Upplands Väsby 0,5 · Upplands-Bro 1,0 · Sollentuna 1,2 · Stockholm 4,9.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till storstäderna i Svealand: Solna 3,3 · Sundbyberg 1,8 · Vallentuna 1,0 · Haninge 0,6 · Håbo 0,5.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.