Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Österåkers kommun

Det går 0,9 journalister på tusen invånare i Österåker.

Det gör kommunen till den 61:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Österåker kommer på plats 61. 1,4 Österåker: 0,9
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 38 journalister i Österåkers kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 55. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

94 procent av journalisterna i Österåker bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Stockholms län är Stockholm med 4,9 journalister per tusen invånare. Österåker kommer på 17:e plats, av 26.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Vallentuna 1,0 · Norrtälje 0,6 · Täby 1,3 · Vaxholm 1,9.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till storstäderna i Svealand: Nacka 2,9 · Danderyd 1,4 · Sollentuna 1,2 · Upplands-Bro 1,0 · Håbo 0,5.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.