Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Upplands Väsby kommun

Det går 0,5 journalister på tusen invånare i Upplands Väsby.

Det gör kommunen till den 172:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Upplands Väsby kommer på plats 172. 1,4 Upplands Väsby: 0,5
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 20 journalister i Upplands Väsby kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 57. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

50 procent av journalisterna i Upplands Väsby bor i utpräglade villaområden.

35 procent av journalisterna i Upplands Väsby bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Stockholms län är Stockholm med 4,9 journalister per tusen invånare. Upplands Väsby kommer på 26:e plats, av 26.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Upplands-Bro 1,0 · Sollentuna 1,2 · Järfälla 0,6 · Vallentuna 1,0 · Sigtuna 0,5 · Täby 1,3.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till storstäderna i Svealand: Solna 3,3 · Lidingö 2,7 · Ekerö 1,4 · Huddinge 1,2 · Tyresö 1,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.