Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Så här gjorde vi undersökningen

Den här undersökningen bygger på en lista från Svenska Journalistförbundet (SJF) med alla yrkesverksamma medlemmars postnummer, i början av 2015. Totalt rör det sig om drygt 13 000 personer.
Vi definierar med andra ord i denna undersökning ”journalist” som en yrkesverksam person som är medlem i Journalistförbundet. Vi är medvetna om att det här urvalet inte är komplett. Journalister som är medlemmar i andra fackförbund saknas, liksom icke fackanslutna. Att utgå från Journalistförbundets medlemsregister bör ses som ett rent pragmatiskt val. Dessutom var det samma avgränsning som gjordes i den förra undersökningen 2007.
Eftersom urvalet inte är heltäckande ska man vara försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser om antalet journalister.

Eftersom det inte finns några fritt tillgängliga befolkningsdata på postnummernivå, har vi mappat postnumren mot andra administrativa indelningar: Kommuner, stadsdelar och valdistrikt. De här geografiska indelningarna följer inte postnummergränserna. För att komma runt detta har vi antagit att journalisterna bor jämnt fördelade i varje postnummerområde och sedan gjort en sammanvägning, så att om ett postnummerområde till 70 procent ligger i valdistrikt A, och till 30 procent i valdistrikt B, och det bor tio journalister i postnummerområdet, så räknar vi 7 journalister i det ena valdistriktet, och 3 i det andra, när vi studerar statistiska samband.
När vi talar om områden utan journalister, konstaterar vi bara att det kan bo upp till tio journalister i både valdistrikt A och B.

De flesta journalisterna bor i tätbefolkade områden, där postnummerområdena är mycket små (inne i storstäderna ofta bara ett kvarter) och homogena. Det bör med andra ord inte ha någon större inverkan på slutresultatet att vi inte vet exakt var i varje postnummerområde journalisterna bor. Studerar vi enskilda kommuner i mer glesbefolkade delar av landet, kan det däremot ha en betydande effekt på resultaten.

Avslutningsvis: Ett problem i forskningen är att man numera måste betala för en hel den statistik som tidigare har varit fritt tillgänglig. Det gäller exempelvis postnummerdata från Posten, och det har försvårat vårt arbete. Det här hämmar forskningen, samtidigt som vi tror att inkomsterna för dem som sitter på statistiken är minimala. I många andra länder är den här typen av uppgifter fritt tillgängliga.

Rättelse

I en tidigare version av den här texten stod felaktigt ”utrikes födda“, när det var utländska medborgare som avsågs.

Källor och litteratur

Opublicerade källor

Källor på internet

Litteratur

Ett urval av den litteratur som ligger till grund för resonemanget