Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Kommungrupper

Kommungrupper är en indelning av Sveriges kommuner och landsting (SKL), som används i statistiska sammanhang för att gruppera liknande kommuner.

Här ser du hur journalisttäta de olika kommungrupperna är. I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare.

Klicka på en kommunggrupp, för att se vilka kommuner som ingår där.

kommungrupp journalister
per tusen inv.
Storstäder3.33,3
Förortskommuner till storstäderna1.21,2
Större städer1.21,2
Förortskommuner till större städer0.50,5
Pendlingskommuner0.50,5
Turism- och besöksnäringskommuner0.80,8
Varuproducerande kommuner0.50,5
Glesbygdkommuner0.30,3
Kommuner i tätbefolkad region0.70,7
Kommuner i glesbefolkad region0.80,8