Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Kiruna kommun

Det går 1,2 journalister på tusen invånare i Kiruna.

Det gör kommunen till den 28:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Kiruna kommer på plats 28. 1,4 Kiruna: 1,2
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 29 journalister i Kiruna kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 32. Här är alltså journalisterna ganska ”normalt” representerade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

20 procent av journalisterna i Kiruna bor i utpräglade villaområden.

27 procent av journalisterna i Kiruna bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Norrbottens län är Luleå med 2,2 journalister per tusen invånare. Kiruna kommer på 2:a plats, av 14.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Gällivare 0,3 · Pajala 0,6.

Motsvarande värde för några andra kommuner i glesbefolkad region i Norrland: Härnösand 1,4 · Söderhamn 1,1 · Bollnäs 1,1 · Hudiksvall 1,1 · Lycksele 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.