Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Ovanåkers kommun

Det går 0,4 journalister på tusen invånare i Ovanåker.

Det gör kommunen till den 207:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Ovanåker kommer på plats 207. 1,4 Ovanåker: 0,4
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 4 journalister i Ovanåkers kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 16. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

3 av journalisterna i Ovanåker bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

Den journalisttätaste kommunen i Gävleborgs län är Gävle med 1,2 journalister per tusen invånare. Ovanåker kommer på 9:e plats, av 10.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Rättvik 0,9 · Ljusdal 0,4 · Falun 2,2 · Bollnäs 1,1.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Norrland: Malå 0,6 · Norsjö 0,5 · Hofors 0,4 · Sandviken 0,4 · Gällivare 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.