Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Ockelbo kommun

Det bor inga journalister i Ockelbo.

Ockelbo kommun är en av 11 kommuner där det inte bor en enda yrkesverksam journalist, enligt SJF:s medlemsregister. (Notera dock att eftersom postnummerområden inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha hamnat på ”fel” sida om en kommungräns i vår undersökning.)

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Ockelbo kommer på plats 289. 1,4 Ockelbo: 0,0
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

I Ockelbo kommun bor 5 764 personer. Det är 0,06 procent av svenskarna. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle här ha bott 8 journalister.

Den journalisttätaste kommunen i Gävleborgs län är Gävle med 1,2 journalister per tusen invånare. Ockelbo kommer på 10:e plats, av 10.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Gävle 1,2 · Sandviken 0,4 · Falun 2,2 · Söderhamn 1,1 · Bollnäs 1,1.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Norrland: Bjurholm 0,8 · Vännäs 0,6 · Krokom 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.