Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Köpings kommun

Det går 0,7 journalister på tusen invånare i Köping.

Det gör kommunen till den 101:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Köping kommer på plats 101. 1,4 Köping: 0,7
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 18 journalister i Köpings kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 34. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

33 procent av journalisterna i Köping bor i utpräglade villaområden.

61 procent av journalisterna i Köping bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Västmanlands län är Sala med 1,2 journalister per tusen invånare. Köping kommer på 3:e plats, av 10.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Kungsör 0,1 · Lindesberg 0,5 · Skinnskatteberg 0,2 · Arboga 0,3 · Surahammar 0,4 · Västerås 0,9 · Hallstahammar 0,3.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Svealand: Ludvika 0,8 · Arvika 0,4 · Hagfors 0,4 · Oxelösund 0,1 · Ljusnarsberg 0,0.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.