Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Stockholms kommun

Det går 4,9 journalister på tusen invånare i Stockholm.

Det gör kommunen till den allra journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Stockholm kommer på plats 1. 1,4 Stockholm: 4,9
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 4 460 journalister i Stockholms kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 1 235. Här är alltså journalisterna överrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

6 procent av journalisterna i Stockholm bor i utpräglade villaområden.

83 procent av journalisterna i Stockholm bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

Stadsdelarna där det bor allra flest journalister är: Södermalm · Vasastaden · Kungsholmen · Årsta · Södra Hammarbyhamnen.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Stockholm är den journalisttätaste kommunen i Stockholms län, följd av Solna (3,3) och Nacka (2,9 journalister per tusen invånare).

Motsvarande värde för grannkommunerna: Sollentuna 1,2 · Järfälla 0,6 · Sundbyberg 1,8 · Ekerö 1,4 · Lidingö 2,7 · Nacka 2,9 · Tyresö 1,2 · Huddinge 1,2 · Danderyd 1,4 · Solna 3,3.

Motsvarande värde för några andra storstäder: Malmö 2,2 · Göteborg 1,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.